این نوع ساندویچ پانل برای دیوارهای نما و برای دیوارهای داخلی و سقف کاذب نیز مورد استفاده قرار می گیرند. موارد استفاده این نوع دیوارهای پیش ساخته بیشتر در ساختمان پیش ساخته،  ساختمان های صنعتی، تجاری، آموزشی، سالن های ورزشی، انبارها، سردخانه ها و … می باشد. این نوع پانل ها همچنین بسیار مناسب برای سالن های مواد غذایی و همچنین محیط های بهداشتی (کلین روم) می باشند. ماموت پانل دلیجان پانل های دیواری گوناگونی در ضخامت های ۳۰ تا ۲۰۰ میلی متر تولید می نماید.