ساندویچ پانل : ساندویچ پانل ماموت

ساندویچ پانل را میتوان در ساخت انواع کانکس بکار برد.

از ویژگیهای ساندویچ پانل, میتوان به عایق حرارتی و صوتی بودن بسیار مناسب با دانسیته بالا اشاره نمود.