ملحقات ساندویچ پانل ( فلاشینگ )

محصولات ماموت پنل

ملحقات (فلاشینگ) جهت هدایت آب، پوشش زوایای خاص و زیبا سازی محل اتصال پانل در شرایط مختلف به کار می روند و از جنس ورق ساندویچ پانل تولید می شوند .