ساخت انواع سوله های صنعتی و سایت های اداری

انواع ساندویچ پانل دیواری و سقفی

ساخت انواع خانه های پیش ساخته

ساخت انواع کانکس و کاروان

تولید کننده عایقهای رطوبتی

انواع ورق کرکره

قیرهای معدنی